Comune di Talamona

Romana Perlini

Trascrizione

Traduzione

RP: Te, ‘l mé pà ‘l gh’éa na vàca… [ride] no, ghe n’é dó o trè: üna la se ciamàwå Tùṣa [risate]. Quànd che ‘ndàva a fa… cu sti vach, a… a fàli… pasculà, no? E i fàwof al quadrèt, e pò dòpu t’ìa da tenìli dént, lì gh’éra mìa al fil elétrich, cóm…

CC: Sì, sì, certo certo.

RP: Cun na bachèta, eh, e dòpu, al ghe… al me deṣìa… “Tùṣa!”, a se ciamàva la vàca; mi ‘ndàvi “Ṣa völìl, pà?”, perchè mi ghe dàvi del “Uu”, al mè pà.

CC: Certo.

RP: E da la mìa màma. Sì, la mia m… perchè… Eh, quånd che i à cügnosüü, lée la ghe dàva ṣgiamò del “Uu”, perché ‘l gh’i é…

CC: Eh, ‘na völta i… qui l… i coštümàva, quèla ròba ‘glioò.

RP: Sì! Da mi… El mè tù… el mè, neùdi! […] “Uu, pà!”.

CC: “Uu, pà!”.

RP: E gh’èra mì… e gh’èra mìa da dich de nò, gni rešpùndech, gni negùt, eh. No, assolutamente.

CC: Eeh, l’èra… al, sištémi edücatìif i éran pó inscì.

RP: Però… però l’è, l’èra bèl. Dòpu la sìra, quånd che l’éra štrach, al gh’éa… lüü, lée, lüü i ne ciamàwå l’urganìn. El gh’ìa na fiṣarmònicå, de quìli… eh, l’èra de quèl sü a ca di Ṣgiuàn che, che i ghe deṣìwå… nò, dìṣi mìnga la paròlå perchè l’è mìngå… cùma, l’èra de, de sü a ca di Ṣgiuàn, e i gh’i à prestàt a… sta fisarmonica e lü a la sìra, el fàwå sü sti du o trè, sunàdi…

 

CC: Al, al sunàwå, ‘n pit!

RP: E dòpu al ghe diṣìa a la mìa màma: “Fa balà quäla manchìna! Perchè sä la va a ‘n quài matrimòn, un quài spusalìzi, l’è bùna gnà da… l’è mìnga bùna”. Inùra al me ciapàwå scià per fam balà. E l’deṣìva: “Nò nò nò, quèla igliò la ‘mpara mìnga, l’è tròp stangàda de gamp!” [ride]

CC: [ride]

RP: Dòpu me su desfàda fò de gamp, dòpu ó pò ‘mparàa, a balà. El nòs divertiméent…

CC: Quindi, a che età sèt sposàda, té?

RP: Vintitrìi.

CC: Ah, giùenå!

RP: No, beh, a… i témp de alùra…

CC: Beh, abastanza giùenå. […]

RP: Mio papà aveva una vacca… [ride] no, ne aveva due o tre: una si chiamava Tùṣa [figlia] [risate]. Quando si andava a fa… con queste vacche, a… a farle… pascolare, no? Facevamo il recinto, e poi bisognava tenerle dentro, non c’era il filo elettrico, com…

CC: Sì, sì, certo certo.

RP: Con un bastone, eh, e dopo, gli… mi diceva: “Tùṣa!”, come a chiamare la vacca; io andavo “Cosa volete, papà?”, perché io davo del “Uu” [Voi], a mio papà.

CC: Certo.

RP: E anche mia mamma. Sì, la mia m… perché… Eh, quando si sono conosciuti, lei gli dava già del “Voi”, perché avev…

CC: Eh, una volta… quelle… era un’usanza, quella roba lì.

RP: Sì! Il mio… i miei, nipoti! […] “Uu, pà!”.

CC: “Voi, papà!”.

RP: E non c’era da… e non si poteva dirgli di no, né rispondergli, né altro, eh. No, assolutamente.

CC: Eeh, era… i sistemi educativi erano un po’ così.

RP: Però… però è, era bello. Poi la sera, quando era stanco, aveva… lui, lei, lui lo chiamava l’urganìn. Aveva una fisarmonica, di quelle… eh, era di quello che abitava a ca di Ṣgiuàn che, che lo chiamavano… no, non dico la parola perché non è… come, era di ca di Ṣgiuàn, e gli ha prestato… questa fisarmonica e lui la sera suonava queste due o tre canzoni…

CC: Ah, suonava, un po’!

RP: E poi diceva a mia mamma: “Fai ballare quella manichina [persona rigida, impalata]! Perché se va a qualche matrimonio, è già capace di… non è capace”. Allora mi prendeva per farmi ballare. E diceva: “No no no, quella lì non impara, è troppo rigida di gambe!” [ride]

CC: [ride]

RP: Dopo mi sono sciolta, con le gambe, alla fine ho imparato, a ballare. Il nostro divertimento…

CC: Quindi, a che età ti sei sposata, tu?

RP: Ventitre.

CC: Ah, giovane!

RP: No, beh, a… a quei tempi…

CC: Beh, abbastanza giovane. […]

Avviso sui cookie di WordPress da parte di Real Cookie Banner