Comune di Montagna in Valtellina, frazione di Ca Zöia

Enrico Menegola

Trascrizione

Traduzione

EM: Eh, ‘s hàva ‘ma s’pudéva! Inscì se s rüvava pö a tirà sü dó vàcca e se tiràva pö avànti, a’n quài mòdo, perché ṣgià… se s ghe rüvàva che la vàcca in Samartìn, la ghe rüvàva a parturì, a fà al vadalìn… che dòpu, i la vandéva, quél, s’al vegnìva sü e pö i la vandéva. E i ghe rüvàva a pagà i tas, perché… i gh’éra mìga i sòldi per pagà i tas. Gh’éra niènt da hà, eh! Se i ghe rüvàva a vént al vadàlin, ia pagàva… i éra pö poche tasse, ma quél pitìn da tasse ia pagàva. Eh, ‘nsedänò, quài vòlta al capitàva che ‘l ghe murìva al vadalìn, i’évan da hàs impreštà i sòldi per pudè pagà qui pòca tasse che s’è(v)a d’ pagà. Eh, ‘n na fàc, ‘n na hàc de…

GB: E i terén ingù’ che i éra?

EM: I terén? Eh eh. Agh n’éra ṣgiò un pitìn giü ‘n ciàn, giü l’Agnéda, che quél, guardando, l’éra ‘l püsè šcòmut [risata]. Perchè gh’éra ndà gió a sägàl a man, cun la hòrsc, ṣgiù l’Agnéda, e dòpu pär pudè hach dré al fén, e pö purtàl zü, se pö scercà vargün cun un carét e un cavàl inùra, dòpu… i ha cuminciàa cun un quài tratùr e… inscì. E a manàl zü, e dòpu se… ìra da šcargàl giù la štràda, e pö ciapà ‘l campàc e purtàl zü la maṣùn.

EM: Eh, si faceva come si poteva! Così si riusciva ad allevare due vacche e si tirava avanti, in qualche modo, perché già… se si riusciva che, la vacca a San Martino riusciva a partorire, a fare il vitellino… che dopo, lo vendevano, quello, lo allevavano e poi lo vendevano. E riuscivano a pagare le tasse, perché… non c’erano i soldi per pagare le tasse. Non c’era niente da fare, eh! Se riuscivano a vendere il  vitellino, pagavano… erano poche tasse, ma quel pochino di tasse le pagavano. Eh, altrimenti, a volte capitava che il vitellino morisse, dovevano farsi prestare i soldi per pagare quelle poche tasse che si dovevano pagare. Eh, ne abbiamo fatte, ne abbiamo fatte di…

GB: E i terreni dov’erano?

EM: I terén? Eh eh. Ce n’era giù un pezzettino giù nel piano, all’Agnéda, che quello, pensandoci, era il più scomodo [risata]. Perché bisognava scendere a falciarlo a mano, con la falce, giù all’Agnéda, e dopo per poter sistemare il fieno, e poi portarlo su, si cercava qualcuno con un carretto e un cavallo e allora, dopo… hanno cominciato con qualche trattore e… e così. E portarlo su, e dopo si… bisognava scaricarlo sulla strada, poi prendere il gerlo e portarlo e portarlo su al fienile.

Trascrizione

Traduzione

GB: E i mür a séch cum’è che i è?

EM: AI mür a séch, praticamente, il giorno d’og… al dì de incö… [sospira] ma sì! A vardài, ié pö an béi. Eh, ‘n gh’én amò n quaün ch’è ‘l pö bón da hà vargùt, però bisogna… s’ha da štà pròpi atént, perchè ‘l mür a séch, l’è mìga la bälèza a vardàl: al mür a séch, al völ un zištéma giüšt da fàl zü! Perché ‘l sas t’é mìa mètal zü cun ‘na tèšta bèlla, che te la guàrda e l’è bèlla!”… nò! El mür a séch, l’è vès piàn, al sas. Dev… l’ha vès… saràt bén dadré… l’ha vès fat zü cóntru mür, chè di dietro… dadré, l’ha vès fat sü püsée bén che ‘l davànti! Davànti, s’an sa tröva ‘n zas che l’è… ‘l štàa mal, vè fö la pónta, a ‘nterèsa mìga, però dedrée l’ha puṣgià ṣgió bén, insenò al mür al va ṣgió. Al šta sü pòch.

GB: E se cumìncia da… se fa ‘n fundamént, cum’è che se cumìncia a fal?

EM: Eh, te te hè la špazzàda, pö dòpu…

GB: Cüntom sü bén cùme se fa! Se cumìncia cun la špazzàda…

EM: Eh, la špazzàda hin che rüa ṣgió a truà al tärén dür, indé gh’è ṣgió ‘l curóm, al gisc, che l’è bèl dür. Ma l’ha vès fœ, š-cianà hö bén, e lagàl pé(l) sempre, eh… un pò in pändénza, indietro, verso la…

GB: Verso monte?

EM: Verso monte, sempre! I prüm zas, püsè lónch che i gh’è, bèi lunch, e metì ṣgió un pitìn pär dént, sémpri… che, ànca s’al hac ént ün pitìn davànti, al rèšta amò… perché se nò, se ‘l céet davànti… Dòpu ‘l ṣ̌lìta fö tüt. Invéce inscì, praticamente, e i raṣìšt! E pö, s’ha sémpri da štà atént, cùma te mètet ‘nt al sas: al sas mai de travèrs, sémpri de pùnta!

GB: E i muri a secco come sono?

EM: Il muro a secco, praticamente, il giorno d’og al giorno d’oggi… ma sì! A guardarli, sono anche belli. Eh, c’è ancora qualcuno che è capace di fare qualcosa, però bisogna… si deve stare proprio attenti, perché il muro a secco, non è la bellezza a guardarlo: il muro a secco richiede il procedimento giusto per costruirlo! Perché il sasso non va messo su con una testa bella, che tu la guardi ed è bella… no! [Per] il muro a secco, deve essere piano, il sasso. Dev… deve essere… chiuso bene dietro… deve essere fatto “contro muro”, che dietro… il dietro, deve essere posato meglio del davanti! Davanti, se si trova un sasso che è… non è bello da vedere, viene fuori la punta, non è importante, però dietro deve appoggiare bene, sennò il muro crolla. Regge per poco.

GB: E si comincia da… si fa un fondamento, com’è che si comincia a farlo?

EM: Eh, devi fare la špazzàda, e poi…

GB: Raccontami bene come si fa! Si inizia con la špazzàda

EM: Eh, la špazzàda finché non si incontra il terreno duro, dove c’è il [curóm?], il gisc [strato di terreno compatto], che è bello duro. Ma deve essere, spianato bene, e lasciarlo sempre un po’, eh… un po’ in pendenza, indietro, verso la…

GB: Verso monte?

EM: Verso monte, sempre! I primi sassi, [i] più lunghi che ci sono, belli lunghi, e posizionarli un pochino verso monte… sempre… che anche se è infilato un po’ troppo dentro davanti, resta ancora… perché sennò, se cede davanti… Dopo slitta fuori tutto. Invece così, praticamente, resistono! E poi, bisogna sempre stare attenti a come inserisci il sasso. Il sasso mai di traverso, sempre di punta!

Avviso sui cookie di WordPress da parte di Real Cookie Banner